21 marca 2016 weszła w życie Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wzorów urn wyborczych.

Ustalony został wzór urny wyborczej:

  • dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  • dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców
  • dla obwodu głosowania powyżej 750 wyborców, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  • pomocniczej (przenośnej) dla obwodu głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i w domu pomocy społecznej